Framtidens lösningar

Vi erbjuder våra tjänster åt fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Några av de tjänster vi erbjuder inkluderar bland annat de nedan.

img

Hantering av byggavfall

En av de saker vi kan hjälpa dig med är att hantera ditt byggavfall åt dig. Vi transporterar bort det åt dig och återvinner så mycket som möjligt av det. Resten lämnar vi som deponirester, men vi strävar alltid efter att detta ska vara så lite som möjligt av det avfall vi hanterat.

img

Återvinningslösningar åt fastighetsägare och BRF

Vi förser fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med återvinningslösningar, återvinningslösningar som anpassas utefter varje fastighets unika behov. I detta ingår bland mycket annat inköp av olika typer av behållare samt hämtning av källsorterat material.

img

Lösningar åt kontor och butiker

För att göra det så enkelt som möjligt för arbetsplatser att återvinna förser vi er med återvinningslösningar och möbler som underlättar för er att göra detta.

img

Hjälp åt privatpersoner

För dig som är privatperson kan vi komma och hämta din källsortering direkt vid din dörr. Det gör det enklare för dig än någonsin tidigare att källsortera och bidra till en bättre miljö.