Byggavfall säckar Stockholm

Vad räknas som byggavfall?

När man renoverar en byggnad kommer det alltid att bli en hel del material över. Det kan till exempel handla om olika typer av rivningsvirke, spånskivor, plast och karmar. Det är detta man kallar för byggavfall. Självklart kan man inte bara lämna det på plats, utan det måste transporteras bort och helst också återvinnas.

Ett alternativ är att du själv transporterar det till närmaste avfallscentral eller återvinningscentral. Har du inte tid, ork eller energi för att göra det? Då kan du istället låta oss göra det åt dig. Naturligtvis kommer vi att återvinna så mycket som möjligt av avfallet. Själv kan du då lägga din tid och energi på något annat.

Byggavfall lastbil Stockholm

Modern utrustning

Att hantera byggavfall är något som kan innebära många tunga lyft. Vi har dock moderna maskiner och modern utrustning även i övrigt, något som innebär att vi klarar av även de allra tyngsta lyften. Har du tungt byggavfall som du själv inte klarar av att hantera är det därför bara att låta oss göra det åt dig.

Farligt avfall

Det finns vissa typer av byggavfall som räknas som farligt. Detta måste hanteras på ett visst sätt och lämnas separat från det övriga avfallet på återvinningscentraler eller miljöstationer. Det kan till exempel handla om batterier av olika slag samt avfall som innehåller kemikalier, kvicksilver, PCB, eller bly. Du kan dock känna dig trygg i det faktum att vi har full koll på hur denna typ av avfall ska behandlas på bästa sätt!