Få hjälp med ditt byggavfall

Byggsektorn står för en stor mängd av allt avfall och alla grovsopor som produceras i Sverige. Naturvårdsverket beräknar att om undantag görs för gruvavfall så är en tredjedel av allt byggavfall. En stor del är också farligt avfall. Att se till att grovsoporna blir sorterat och återvunnet är en viktig del i en ansvarsfull och smart renovering eller nybyggnation. Hos oss får du hjälp på vägen och du kan tryggt lämna allt byggavfall i våra händer. Det lönar sig, både för ditt byggprojekt och för vår natur och miljö. Kontakta oss redan när planeringsarbetet börjar så får du tidigt in även den här delen i ditt bygg- och renoveringsprojekt. Tillsammans hittar vi en lösning som motsvarar alla dina behov.

Dela på ansvaret för grovsoporna med oss

Det är alltid byggherren som är ansvarig för att ta hand om och återvinna grovsoporna. Eftersom det ofta finns farliga ämnen i det som klassas som byggavfall är det viktigt att innan du börjar ditt bygg- eller renoveringsprojekt inventera material som ska användas samt de material som finns i befintliga byggnader. Genom att göra detta innan byggarbetet sätter igång blir sorteringen enklare och du kan hålla farliga ämnen åtskilda från varandra – precis som reglerna föreskriver. Vi hjälper dig med att analysera och bedöma risker samt se till att hantering och sortering löper på smidigt under processen. Oavsett vilka utmaningar som finns gällande ert byggavfall så kan vi hjälpa dig att hitta en bra lösning. Välj en kunnig partner som tar återvinning och hantering av grovsopor på allvar. Då kan du arbeta fokuserat med projektets viktiga delar.

Hantera farliga ämnen på rätt sätt

När det handlar om farligt avfall är grundregeln att inga farliga ämnen får blandas. Det finns också anmälningsplikt för vissa ämnen som till exempel PCB-haltiga material. Rent generellt kan reglerna kring byggavfall och farliga ämnen vara svårtolkade. Hos oss hittar du både rutin, kunskap och erfarenhet av hur sortering och hantering av farliga ämnen ska gå till. Det gör att du kan skapa en säkrare arbetsmiljö för de kollegor som håller i rivningsarbetet och att du vet de krav och föreskrifter som finns vid byggnadsarbete och byggavfall följs.